UVJETI POSLOVANJA

U Fažani 18.10.2023
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu pružatelj usluge objavljuje

Ponuda:
Obrt za pomorski i obalni prijevoz putnika “Oliver” sa sjedištem u Fažani, Aleja maslina 3, bavi se prijevozom putnika brodom odnosno panoramskim obilaskom N.P. Brijuni te u sklopu programa mogućnost ostajanja 2-4 h na kupanju na otoku SV. Jerolim koji je i ujedno dio N.P. Brijuni.
Polasci su svakih 1:30 h – 2 h sa startom u 9:00 h u sezonskoj a podsezoni 11:00 h. Cijena izleta je 30 EUR za odrasle, 15 EUR za djecu do 14 god a za starije od 14 i do 17 god 20 EUR.

Rezervacija i plaćanje:
Upiti za rezervaciju primaju se elektroničkim putem(e-mail, Whattsup, SMS), putem telefona ili osobno na prodajnom mjestu(booking spot).
Rezervacija se smatra potvrđenom nakon što je uplaćen depozit ili je karta plaćena u cijelosti putem web stranice.
Prilikom potvrde rezervacije putnik odnosno platitelj potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima. Nakon toga sve navedeno postaje zakonska obaveza za putnika/kupca i za pružatelja usluge.

*Pravo pružatelje usluge na promjene i otkaz:
Pružatelj usluge ima pravo promijeniti vrijeme polaska ili otkazati rezerviranu uslugu ako prije ili za vrijeme pružanja usluge nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Pružatelj usluge tada putniku nudi zamjenski termin ili mu uplaćeni iznos vraća u cijelosti. Putnici ne mogu potraživati nikakve druge troškove.

Pravo putnika na promjene i otkaz:
Nakon što je rezervacija potvrđena, u slučaju otkaza od strane gosta, uplaćeni iznos za kartu moguće je refundirati najkasnije 24 sati. Kartu je moguće
prenijeti na drugu osobu samo za rezervirano vrijeme izleta.

OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE:
Dužnost davatelja usluge je brinuti se o provedbi usluge, a također i o pravima i interesima putnika sukladno običajima u turizmu. Tijekom izleta prilikom svakog pristajanja zapovijednik broda ili član posade obavijestiti će putnike na kojoj lokaciji se nalaze i kada je polazak s te lokacije. Pružatelj usluge nije dužan čekati putnika ako se putnik ne ukrca na brod do zakazanog vremena polaska.

OBVEZE PUTNIKA:

Putnik je obvezan:
– posjedovati ispravnu potvrdu zakazanog termina i plaćanja.
– pridržavati se uputa zapovjednika i posade broda tijekom izleta te surađivati sa posadom u dobroj namjeri.
-vratiti se na brod u dogovoreno vrijeme za polazak sa svakog pojedinog
mjesta stajanja.

Pritužbe i povrat novca
Ako usluga nije u potpunosti izvedena ili putnik nije zadovoljan pruženom uslugom, mora odmah kontaktirati zapovjednika broda kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje ili zamjena. Svi zahtjevi za povratom novca moraju biti podneseni pismeno, putem e-maila brijunipanorama@gmail.com unutar 7 dana od završetka izleta. Putnik ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi
može iznositi punu cijenu izleta.

Izjava o odricanju odgovornosti i uvjeti pružanja usluge:
Pružatelj usluge pruža uslugu prijevoza brodom poštujući sve zakonske obveze prema zakonima RH. Također, u okviru svojih mogućnosti pružatelj
usluge će učiniti sve kako bi boravak putnika na brodu bio siguran i ugodan.
Međutim, pružatelj usluge ne preuzima odgovornost za bilo kakve neugodnosti uzrokovane ponašanjem i nepažnjom putnika.
Pružatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti, ozljede i slično koje mogu biti uzrokovane nepažnjom korisnika usluge.

Kupovinom karte svi sudionici potvrđuju da su dobrog zdravlja te da mogu sudjelovati u izletu brodom.
Svi putnici na plovilu osigurani su obveznim osiguranjem putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja.
Sva djeca mlađa od 18 godina moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja, a punu odgovornost za njih tijekom boravka na brodu preuzimaju roditelji ili
staratelji. Preporučamo da svi neplivači tijekom vožnje nose prsluke za spašavenje koji su osigurani.

Svi putnici OBVEZNI su tijekom boravka na brodu pratiti upute posade i zapovjednika broda. Odluka zapovjednika broda je konačna.

Kupnjom karte, gosti potvrđuju da su upoznati s ovim Uvjetima pružanja usluge i odricanja od odgovornosti i prihvaćaju ih kao nesporne.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
**Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku na motornim brodovima „Oliver“ i ”Commander” te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:
Martina Pereša Obrt “Oliver” Aleja maslina 3, Fažana ili na e-mail adresu: brijunipanorama@gmail.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.